எதிர்வரும் சனிக்கிழமை, 6/1-18 பாடசாலையின் புதிய தவணை ஆரம்பமாகின்றது. தமிழ், அறிவியல் மற்றும் ஆங்கில வகுப்புக்கள் நடைபெறும் என்பதை அறியத்தருகின்றோம்.