தமிழ் இளையோர் அமைப்பின் வருடாந்த கல்வி வழிகாட்டிக் கருத்தரங்கு எதிர்வரும் சனிக்கிழமை  24ஆம் திகதி (24/2-18) 13.00 மணிக்கு பேர்கன் அன்னை பூபதி தமிழ் கலைக்கூடத்தில்  நடைபெறவிருக்கின்றது.