எதிர்வரும் சனிக்கிழமை , 21.04.18, அன்னை பூபதியின் 30 ஆம் ஆண்டு நினைவுநாள் நிகழ்வுகளுடன் பாடசாலை ஆரம்பமாகும். அனைவரையும் மணி 09:30 க்கு " gymsal " இல் கூடும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம்.