நோர்வே தமிழ்ச்சங்கத்தின் மாணிக்கவிழாவையொட்டி, தமிழ்ச்சங்க கலைக்குழுவின் எழுத்துருக்குழுவினால் கட்டுரை, கவிதை, ஓவியப்போட்டிகள் 15/16.12.2018 அன்று நோர்வே தழுவிய ரீதியில் நடாத்தப்படவிருக்கின்றது.

விரும்பிய சிறார்கள், மாணவர்கள், இப்போட்டிகளுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.

விண்ணப்ப முடிவுத்திகத்தி: 01.12.18

போட்டிகள் சிறார்பிரிவில் இருந்து உயர்பிரிவுவரை 5 பிரிவுகளாக நடத்தப்படும். ( ஓவியப்போட்டி 6 பிரிவுகளாக நடக்கும்)

கட்டுரை (தமிழ். நோர்வேஜியன் மொழி) 15.12.18

கவிதை (நோர்வேஜியன் மொழி) 15.12.18

ஓவியம் : 15.12.18

இப்போட்டிகளை நடாத்துவதற்கு பேர்கன் அன்னை பூபதி தமிழ்க்கலைக்கூடத்தில் ஒரு சில மணி நேரங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலதிக விபரங்களுக்கு: சுகந்தன் 93240461 ( பேர்கன் அன்னை பூபதி தமிழ்க்கலைக்கூடத்தின் சார்பில்)

போட்டிகளின் மேலதிக விபரங்கள் இங்கே தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.