எதிர்வரும் சனிக்கிழமை 05.01.19 புதிய தவணை ஆரம்பமாகின்றது என்பதை அறியத்தருகின்றோம்.
வழமை போல் 09:30 மணிக்கு பாடசாலை ஆரம்பமாகும்.