எதிர்வரும் சனிக்கிழமை 12.1.19 அன்று பெற்றோர், ஆசிரியர் சந்திப்பில், தமிழ்க்கல்விப் போதிப்பில் நாம் எதிர்நோக்கும் சவால்களும் அதற்கான தீர்வுகளும் பற்றிய கலந்துரையாடல் நடைபெற உள்ளது.   தமிழில் எழுதும்போது,  எமது மாணவர்கள் பொதுவில் சிரமப்படும் எழுத்துப்பிழைகள் பற்றியும்,  இவற்றைத் தவிர்த்துக்கொள்ள ஆசிரியர்கள், பெற்றோர்கள் எத்தகைய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளலாம் என்பதுபற்றியும்   பேசப்படும்