விளையாட்டுப் போட்டிகளுக்கான பயிற்சிகள் புதன்கிழமை (1.mai) மணி 17:00 - 18:00 வரை  Fyllingsdalen bane வில் (ved Oasen) நடைபெறும். 1-10 ஆம் வகுப்பு வரையுள்ள அனைத்து மாணவர்களையும் இதில் கலந்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்கிறோம்.
- நன்றி இல்ல பொறுப்பாளர்கள்.