விளையாட்டுப்போட்டி 30.05.19 நடைபெறமாட்டாது என்பதை அறியத்தருகின்றோம். விளையாட்டுப்போட்டிக்கான புதிய நாள் பின்னர் அறியத்தரப்படும்.