பிற்போடப்பட்ட இவ்வருடத்திற்கான விளையாட்டுப்போட்டிகள் இம்முறை நடைபெற மாட்டாது என்பதை அறியத்தருகின்றோம்.