வழமையான பாடசாலை முடிந்த பின்னர் மணி 13:00 இற்கு பெற்றோர்களுக்கான கருத்தரங்கு நடைபெறும். அதில் அனைத்து பெற்றோர்களையும் சமூகமளிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். இயலுமானவரை இரண்டு பெற்றோர்களும் கலந்து கொள்வது வரவேற்கத்தக்கது.