அன்னை பூபதி தமிழ்க்கலைக்கூட கலைப்பிரிவு நடாத்தும் கலைவிழா 2019

காலம்: 01.12.2019 ஞாயிற்றுக்கிழமை

நேரம்: மாலை 16.30 மணி

இடம்: Nykrohnborg Kultursal

அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கின்றோம்.