மீண்டும் Aurdalslia பாடசாலையில்  அன்னை பூபதி தமிழ்க் கலைக்கூடத்தின் தொழிற்பாட்டை ஆரம்பிப்பதையிட்டு
மகிழ்வடைகிறோம். எதிர்வரும் சனிக்கிழமை  19/9, தமிழ் வகுப்புகள் ஆரம்பமாகின்றன.
ஓர் இக்கட்டான  சூழ்நிலையில் நாம்  இப்பாடசாலையாண்டை  ஆரம்பிப்பதால்  அனைத்து  பெற்றோர்களின்
ஒத்துழைப்பையும் வேண்டி நிற்கின்றோம்.

எதிர்வரும் சனிக்கிழமை (19.09.2020) 8, 9, 10 மற்றும் உயர்தர வகுப்புகள் மட்டுமே பாடசாலையில்
நடைபெறும். மற்றைய  அனைத்து  வகுப்புகளும் Zoom -வழியாகவே  நடைபெறும். மாறான அறிவித்தல்கள்
வராத பட்சத்தில்  அடுத்த சனிக்கிழமை (26.09.2020) அனைத்து வகுப்புகளும் பாடசாலைக்  கட்டடங்களில்
நடைபெறும். தயவுசெய்து அனைவரும்  உங்கள் வகுப்புகளின் viber -குழுக்களை தொடர்ந்து பார்வையிடவும்.