•  முதற்கட்டமாக தமிழ் வகுப்புகள் மட்டும் மணி 09:30 - 11:45 வரை நடைபெறும் (உயர்தர வகுப்புகளுக்கு தனிப்பட்ட தகவல் கொடுக்கப்படும் .

  •  ஆசிரியர்கள், பாடசாலையின் பொறுப்பாளர்கள் மற்றும் 4-6 வயது மாணவர்களின் பெற்றறோர்களுக்கு மட்டும் வாகனத் தரிப்பிடத்திற்கு (parkering) அனுமதியுண்டு.

  •  பாடசாலை வளாகத்தில் கூட்டமாக நிற்பதைத் தவிர்க்கவும்.

  •  பெற்றோர்கள்  வகுப்பறையினுள்ளேயோ அல்லது பாடசாலையோர கட்டிடத்தினுள்ளேயோ  செல்வது அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது .(விதிவிலக்கு 4, 5 வயது மாணவர்களின் பெற்றோர்கள் ஆசிரியரின் அனுமதியுடன் உட்செல்லலாம்.

  • மணி 09:30 ற்கு முன்னதாகவே அனைத்து மாணவர்களும் தங்கள் வகுப்பறையின் முற்பகுதியில் ஆசிரியரைச் சந்தித்து கைகளைச் சுத்தம் செய்த பின்னர் உட்செல்வார்கள்.

மேலும் வாசிக்க