பாடசாலையாண்டு 2023

பாடசாலையாண்டு முக்கிய நிகழ்வுகள் 2023
 • புதிய தவணை ஆரம்பம் –  07.01.2023
 • பொங்கல் விழா –  21.01.2023
 • பெற்றோர் ஆசிரியர் கூட்டம் – 21.01.2023
 • இல்ல விளையாட்டுக்குழு கூட்டம் – 11.02.2023
 • குளிர்கால விடுமுறை (வகுப்பு இல்லை) – 04.03.2023
 • மாணவர்க்கான உயர்கல்வி பட்டறை
 • கலைப்பரீட்சைகள் அறிமுறை – 01.04.2023
 • Påske விடுமுறை (வகுப்பு இல்லை) – 08.04.2023
 • அன்னை பூபதி நினைவு தினம் – 22.04.2023
 • புலன்மொழித்தேர்வு – 13.05.2023
 • இல்ல விளையாட்டுப்போட்டி pinsehelg – 29.05.2023
 • சர்வதேச தமிழ்ப்பரீட்சைகள் – 03.06.2023
 • இறுதி பாடசாலை நாள் – 10.06.2023
 • கலைப்பரீட்சைகள் செயல்முறை 18.06.23
 • பாடசாலை விடுமுறை (கோயில் தேர்)

 

Scroll to Top