மாவீரர் நினைவு பேச்சுப்போட்டிகள் 2022

 • 3 வயது
  • தாய் மொழி
 • 4 வயது
  • கார்த்திகைப்பூ
 • 5 வயது
  • அன்னையும் பிதாவும்
 • முதலாம் வகுப்பு
  • கார்த்திகைப்பூ
 • இரண்டாம் வகுப்பு
  • பனைமரம்
 • மூன்றாம் வகுப்பு 
  • அறம்வெல்லும்
 • நான்காம் வகுப்பு
  • அன்னை பூபதி
 • ஐந்தாம் வகுப்பு
  • தியாகி திலீபன்
 • ஆறாம் வகுப்பு
  • தமிழ் எங்கள் தாய்மொழி
 • ஏழாம் வகுப்பு
  • கார்த்திகை 27
 • எட்டாம் வகுப்பு
  • முன்னிலைப்படுத்தல்  – புலம்பெயர் வாழ்வில் தமிழரும், மொழி, கலை, பண்பாடும்.
 • ஒன்பதாம் வகுப்பு
  • முன்னிலைப்படுத்தல் – தமிழரின் எதிர்காலமும், இளையோரின் பங்கும்
 • பத்தாம் வகுப்பு 
  • முன்னிலைப்படுத்தல் – பறிபோகும் தாயகம்
Scroll to Top