அறிவித்தல் அரையாண்டுத்தேர்வு 28.01.2023

28.01.23 சனியன்று அனைத்து மாணவர்களுக்கும்  அரையாண்டுத்தேர்வு நடைபெறும்.  தேர்வு முடிவடைந்ததும் மாணவர்கள் செல்லலாம். அறிவியற்கல்வி நடைபெறமாட்டாது.

Scroll to Top