பாடசாலையாண்டு 2023

பாடசாலையாண்டு முக்கிய நிகழ்வுகள் 2023 புதிய தவணை ஆரம்பம் –  07.01.2023 பொங்கல் விழா –  21.01.2023 பெற்றோர் ஆசிரியர் கூட்டம் – 21.01.2023 இல்ல விளையாட்டுக்குழு கூட்டம் – 11.02.2023 குளிர்கால விடுமுறை (வகுப்பு இல்லை) – 04.03.2023 மாணவர்க்கான உயர்கல்வி பட்டறை கலைப்பரீட்சைகள் அறிமுறை – 01.04.2023 Påske விடுமுறை (வகுப்பு இல்லை) – 08.04.2023 அன்னை பூபதி நினைவு தினம் – 22.04.2023 புலன்மொழித்தேர்வு – 13.05.2023 இல்ல விளையாட்டுப்போட்டி pinsehelg – …

பாடசாலையாண்டு 2023 Read More »