ஆண்டு நிகழ்வு

ஆண்டு நிகழ்வு 2023/2024

பாடசாலையாண்டு முக்கிய நிகழ்வுகள் 2023 புதிய பாடசாலை ஆண்டு 19.08.23 09.30 புதிய மாணவர் அனுமதி 19.08.23 09.30 வகுப்புக்கள் ஆரம்பம் 19.08.23 09.30 தமிழ், ஆசிரியர் கூட்டம் 19.08.23 11.30 அறிவியல்கல்வி ஆசிரியர் கூட்டம் 26.08.23 பெற்றோர் கூட்டம் VGSkole 09.09.23 11.00 பெற்றோர் கூட்டங்கள்-வகுப்புகள் தோறும் 09.09.23 12.00 திலீபன் நினைவுதினம் 30.09.23 09.30 இலையுதிர்கால விடுமுறை 14.10.23 கலைமகள்விழா 28.10.23 ஆசிரியர் பட்டறை உறுப்பெழுத்து, ஒவியப்போட்டிகள் 11.11.23 பேச்சுப்போட்டி, முன்னிலைப்படுத்தல் 18.11.23 தமிழ் …

ஆண்டு நிகழ்வு 2023/2024 Read More »

பாடசாலையாண்டு 2023

பாடசாலையாண்டு முக்கிய நிகழ்வுகள் 2023 புதிய தவணை ஆரம்பம் –  07.01.2023 பொங்கல் விழா –  21.01.2023 பெற்றோர் ஆசிரியர் கூட்டம் – 21.01.2023 இல்ல விளையாட்டுக்குழு கூட்டம் – 11.02.2023 குளிர்கால விடுமுறை (வகுப்பு இல்லை) – 04.03.2023 மாணவர்க்கான உயர்கல்வி பட்டறை கலைப்பரீட்சைகள் அறிமுறை – 01.04.2023 Påske விடுமுறை (வகுப்பு இல்லை) – 08.04.2023 அன்னை பூபதி நினைவு தினம் – 22.04.2023 புலன்மொழித்தேர்வு – 13.05.2023 இல்ல விளையாட்டுப்போட்டி pinsehelg – …

பாடசாலையாண்டு 2023 Read More »

Scroll to Top