மாவீரர் போட்டிகள்

மாவீரர் நினைவு பேச்சுப்போட்டிகள் 2023

3 வயது தாய் மொழி 4 வயது கார்த்திகைப்பூ 5 வயது அன்னையும் பிதாவும் முதலாம் வகுப்பு கார்த்திகைப்பூ இரண்டாம் வகுப்பு பனைமரம் மூன்றாம் வகுப்பு  அறம்வெல்லும் நான்காம் வகுப்பு அன்னை பூபதி ஐந்தாம் வகுப்பு தியாகி திலீபன் ஆறாம் வகுப்பு தமிழ் எங்கள் தாய்மொழி ஏழாம் வகுப்பு மாவீரர்நாள் எட்டாம் வகுப்பு முன்னிலைப்படுத்தல்  – புலம்பெயர் வாழ்வில் தமிழரும், மொழி, கலை, பண்பாடும். ஒன்பதாம் வகுப்பு முன்னிலைப்படுத்தல் – தமிழரின் எதிர்காலமும், இளையோரின் பங்கும் பத்தாம் வகுப்பு  முன்னிலைப்படுத்தல் – …

மாவீரர் நினைவு பேச்சுப்போட்டிகள் 2023 Read More »

மாவீரர் நினைவு பேச்சுப்போட்டிகள் 2022

3 வயது தாய் மொழி 4 வயது கார்த்திகைப்பூ 5 வயது அன்னையும் பிதாவும் முதலாம் வகுப்பு கார்த்திகைப்பூ இரண்டாம் வகுப்பு பனைமரம் மூன்றாம் வகுப்பு  அறம்வெல்லும் நான்காம் வகுப்பு அன்னை பூபதி ஐந்தாம் வகுப்பு தியாகி திலீபன் ஆறாம் வகுப்பு தமிழ் எங்கள் தாய்மொழி ஏழாம் வகுப்பு கார்த்திகை 27 எட்டாம் வகுப்பு முன்னிலைப்படுத்தல்  – புலம்பெயர் வாழ்வில் தமிழரும், மொழி, கலை, பண்பாடும். ஒன்பதாம் வகுப்பு முன்னிலைப்படுத்தல் – தமிழரின் எதிர்காலமும், இளையோரின் பங்கும் …

மாவீரர் நினைவு பேச்சுப்போட்டிகள் 2022 Read More »

Scroll to Top